Дибр

Jun. 26th, 2017 08:38 pm
[personal profile] dsfhjkl
П'ятниця 4 43
Почалося, секунда в секунуд все ставалося.

Зібрався в дорогу, забрали, трохи співали в дорозі, одна дівчина з нами їхала, гарно співала, англійською також уміє. Та й слухали гарно, бо Брут чудово підбирає пісні в дорогу. Грали в якесь так/ні. Швидко пролетіли 3 години.
9 приїхали. Гітару не брав, дівчина вже взяла.

Почали купатися зразу, потім ставили намет, готували поїсти. Сидів на стільці, бо нога ж. Пухне, шо ж зробиш. Викопали холодільнік-яму, закидали м'ясо. Поїхали до сестри Брута, вона з чоловіком недалеко свою компанію чекала, їм пива повезли. Покаталися по сусідньму селу. Вернулися, сидів на березі, ноги по кісточки в воді. Заліз, трохи поплавав, але судома тяне ногу, довго не можу. Слухали гітару та співали. Грали в ігри, усякі. Воно мені не цікаво, трохи пограв,
далі попросив гітару, та вчився. Брут з топором та дощечками поміг сусідам витягувати мерса, той п'янющий закопався на дно. Принесли пива якогось дорогущого. Спробував, такеж як і остальне, банку випив, в голову дало. Став балакати тільки метафорами, Брут підтримав, почалося весілля, на кожен вислів в відповідь казити чи шось асоціативне чи з підміной букви слово, але з новим сенсом, така гра мені подобається, тільки встигай, давно я не грав в цю гру, бо його жінка забороняла нам так себе вести. Воно й справді важко дівчатам сприймати потік слів, деякі образилися, поки Брут не відмітив що це гра, та не почав пояснювати. Мабуть вперше я почав цю гру, навіть Брут не зрозумів шо граю, буває, струни в голові натянуті, от і пограв. Чекали до 2 ночі ше два авто, бо могли в пісок сісти, і треба було б штовхати. Приїхали, накормили, напоїли, розташувалися. Поставили житло. Хтось витягнув горілку. Я пішов у намет, спати, бо 2 ночі для мене вже дуже-дуже пізно. Ліг, там вже дівчина спала, на сусідньому місці. Планували 6 людин на ніч у наметі, от смішні, всі позабирали мішки, спали вдвох. Відвернувся та спав, образилася. Вранці трохи не спалила очами. Все одно в голові друга.

Субота
5 6 7 8 9 10 11 12 Погано спав, але до обіду вже виспався. Знову в воду, грав на гітарі, поки всі грали в якусь гру. Потім в UNO, ну в це і я пограв. Одвезли з Брутом одну дівчину в село на автобус, десь їй далеко треба на роботу. В селі я ганяв гусей, шоб зробити фото. Вернулися. Знову гітара, потім власниця забрала, грала співала, молодець, уміє. А після 18 знову загорілося у неї. Все в очі заглядувала. Ага, все як у Н., копія, і в голові і з зовні, але не те. Не те і все. Каже можеш лягати коло мене. Ох і дівчата. Просидів до 2 знову, не пив, так легше, меньше сниться. А у цієї час бунту, все їй не сиділося, то одне придумає то друге, і так і сяк крутилася, поки не виявила шо смарт загубила. Не заплакала, стала злою, але стримувала себе. Побігла з дівчатами шукати, все облазили, коло вогню все облазили. Не заважав, не знайшли. Попитав де ходили шукати, сходив з ними, подивився. Вернулися, підійшов до вогню, присів, дивлюсь на пісок, невеличка частина піску рівна, справді він. Таке, і шо, це ж з нею знову в наметі один на один, ахаха, вранці знайшли б. Чекав поки не пішла перша спати. Таблеток напилася, і пішла крутитися. Не спала, мене постійно будила, бо надувний матрац.

Неділя, 9 мені все одно снилася Н., бгггг.
Купалися, взяли м'яч, грали в воді, я сидів все фотографував. Поки все позбирали, по черзі рушили. Ми останні. По дорозі балакали, та всі показували фото, лайкали стограми. Я не брав смарт, так шо тільки дивився. Перед містом Брут питав якою дорогою поїхати, кажу бери лівіше. не послухав, стояли годину. Поки стояли балакали, шось я спитав у гітаристки, а вона така чого мене бісять деякі люди, дуже бісять. Всі промовчали. В місті заїхали в крамницю, бо гітаристка хоче сиру, думаю зараз вернеться бо пізно вже, і попросить карту скидок з сусідньої, приготував. Справді вернулася і питає, а карта тільки у мене є, ось, смішно вже. Брут дивився з підозрою, а я шо. Привезли її, вернулася з штукою для ноги, брала собі коли розтянула ногу, дала мені. Мовчки взяв. Далі мене привезли. Нога пухла-пухла. Боліло од низу і до коліна. Шось там у контактах понапідписувалися. Написали всякого. Філ десь з міста поїхав, бо дзвонив мені, а тепер поза зоною. Нічого не писав, те се, заснув.

Сьгодні 7

Нога боліла дуже, подзвонив, сказав шо не прийду. Але, не змогли без мене обладнання запустити, приїхали забрали. Тільки вилазю з авто, виходить вона, не дивиться навіть, а тут С. каже, шо вже й не вітаєшся, стала, сміється та каже, ти черговий, а я чергую. Це вона мені. Привітав, мовчу. Як вернулася, каже завтра ти чергуй. І це не її черга, яка різниця, просто причепилася. Добре. Подумав якшо ще нагадає, викреслю себе з графіку, так і сталося, шось казала, та я не слухав. Треба ж трохи подражнити, ахахаха.

Не знаю, не вміють думати хлопці, узяв і налагодив обладнання. Пішов до лікаря, а лікарь каже, та все добре, так і треба, болить бо ходить став по другому, не на всю ступню. Хоча я сидів, учора а не ходив. Ну може воно й так, дали бумажку, пішов ткнув директору, буду тільки вранці з'являтися, а потім додому. По дорозі в банк зайшов, за всяке платив. Так весь день і пройшов, С. підвіз додому. Ліг і дві години пролежав. Потім крамниця, узяв чого поїсти.
А, синя кофтинка, чорна спідниця, ага, гарно.

Дибр, спати. Відвертості.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Alex Krivolutsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:28 pm
Powered by Dreamwidth Studios