Дибр

Jun. 27th, 2017 09:12 pm
[personal profile] dsfhjkl
7 збудив будильник, оце поспав, шось снилося, не пам'ятаю.

В офіс, 39 хвилин планірки, і додому. Її побачив і добре.

Прийшов, ногу поклав на перину, зробив таку шоб м'якенько було. Ліг, переписував піл статистику до обіду. Директор причепився з ксяомою, каже перестала працювати клава, йому треба знайомі в одній фірмі, є такі, пороспитав, кажуть вези. Тепер директор думає.

Приїхав зять, каже ось тобі квитанціі, ходи плати.

Розболілася голова в обід, ліг та лежав, після 15 пройшла. Прийшла сусідка попросила зробить їй вайфай на ноуті. В минулий раз все закінчілося знайомством з дочкою сусідки, тій хотілося заміж, мазавс як міг, навіть гроші не брав. Після листопада більше її не бачив. Це вже друга сусідка.

Далі, на тобі звонять, кажуть сервер в офісі ліг. Ну як? А єлектроєнергію вимикали. Без мене так нічого й не зробили, забрали в 17 47. Прїхали, виходила крикнув пока, чув відповідь, підловив, не зрозуміла шо то я, ахахаха. Карта в сервері перестала працювати. Коли збирали сервер, Олексій питав скільки карт треба, казав шоб дві було, одна запасна, ось і стала в нагоді. Налагодив. Клікхаус відверто кажучи - "кізяк". Бо не завівся. Ну не я з ним працюю, нехай.

Пішов поїв, хотів усякі комунальні оплатити, так ні, не працюють банкомати на прийом готівки.

Прийшов, сусідка прийшла, спитав уміє підключати, ні не вміє, пішов настроїв, питає шо з неї, ох, дурне теля, хвостом виля. Нічого. Зайшов додому, дивлюсь в контакті знову добавилися, привіт приіт, ага, так прямо і пишу кохаю вже, все, мовчать, але не видаляють мене з друзів, чого чекеють не розумію.

Монасакс наприклад зійшлася з Олдманом, видно це стало пів року тому, писав я їй, тікай бо він злий дядько, ахаха, полайкали тоді коментар обидва. У неї в жж дісклеймер посвячений мені, колись я написав два коментарі, коли її знову обманув хлопець, написав шось по ділу, не послухала, потім ще 6 років втратила на дурня. Аноніма забанила, після цього випадку, ще один раз пробував помогти одній знайлмій дівчині, і все, більше не буду. Радющий за Мону, пробила головою стіну, молодець. А той, ну шо ж.

Трохи фото понаскидували.
Нічний чайник на вогні:
fire

Ганяю гусей:
Geese
Брут це прокоментував у себе так: "— Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его как тореадор, - одним ударом! Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»!"

Тут і червона тряпчина і корова. Посміялися. Бо гітаристці ловили гуску, не зловив, та хочаб пробував, треба їй нашось була гуска, ахахаха. Але пізніше квітів зібрав для неї, стояли на столі.

Оброблене фото від Брута, я як побачив казав видалити негайно, а він такий, як вишлю тобі, то й будеш видаляти у себе, образився, ну шо ж, викладую. Жидобендерівець на березі Єнісея:
Jidobenderivec

Оригінал, бо кажуть нафотошопив дуже:


Дибр, спати. Ввічливості.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Alex Krivolutsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:29 pm
Powered by Dreamwidth Studios