Дибр

Jul. 2nd, 2017 11:00 pm
[personal profile] dsfhjkl
П'ятниця

Планірка без мене пройшла, я там лишній, от і добре.

До дому, працювавдо вечора. Потім гітара, книжка. Приїхав Олексій в 21 з чимось забрав, поїхали на річку, у його жінки Тетяни день народження. Річка не проста, тече по горах, в камінні, теплюща, вночі в воду заліз, а вона як в Тайланді, кип'яток. Розпалили вогнище, поїли, посиділи до часу. Зібралися і в місто на набережну, там молодший Олексій шукав собі кралю, та її у нього відбили дівчата, ахаха, ото концерт був, довго сперечався. Та нічого, посміялися і додому до Олексія. Прийшов, ліг тай заснув.

Субота
9 Олексій причепився за шось, поїли. Дав мені якийсь код та статтю з хабри, каже зроби шоб працювало. Подивився на код, а воно старюще, каже викинь, я тобі покажу як зробити швидко нове. Показав рельси, нехай грається. Ну там ще сонянчну батарею зібрали з елементів, пропаяли, поставили на тест. Хмари, поганий КПД. Пошукали двигун до мого авто, вже ніде нема, попродали, таке діло, пошукали донора, є такі, треба брати гроші та купляти. Ну не знаю, ще треба й досок і ... і ... і ... і ... Але багато на ликарів викинув, шо ж зробиш. Після обіду вернулася Тетяна, знову поїли, почекали поки меньший приїде з тортами, поїли, випив кави, цілу кружку. На 19 О. позвав на день народження, одвезли мене, переодівся те се. Далі в "Німців" відвезли.Там вже сиділи, до 23 посиділи там. Лермонтова одна дівчина почитала нам. Потім в Харатс, приїхали, там Хлопець співає та грає на гітарі. До двох посиділи, всі почали тікати, останні я та О. з К., це його знайома, залишив їх, бо видно шо треба. Дійшов до Філа, той збирає коптер, почали калібрувати, до чотирьох гралися, потім кава перестала працювати, ліг і вирубило.

Сьогодні, 8
Погралися коптером трохи, потім побалакали по роботі, потім про хабру пікабу найнгаг ше якісь там сайти. З ним можна бескінечно сперечатися. В 11 в БЙ поїв картоплі, додому, гітара, попрацював трохи, книжка, скачав кіно, про жінку з мечем та щитом, навіть не смішно. Ну дико вже таке дивитися, попсове кіно загинається, і крапка. Чи може то мені воно перестало подобатися. Ну та шо. Подзвонив племінник, звав за місто, не поїхав, нога нехай відпочиває, бо це як поїду вже знаю шо там треба зробити, це треба лізти на стріху, знімати трубу, чистити, потім димоход, потім все мазати, ставити на місце. ААААА, нога швидше, будь ласка.
Ріша роздразнила нямками, це я стрічку передивися трохи, бо все не було коли. Там багато музики і малюнків. Шось було ше, але як завжди.

А, брат ще пристроївся за 3$ за годину працювати в вихідні, неофіційно. Зрозумів що таке воля, зрозумів як це жити самому, каже хоче в Чехію, більше в Україні працювати не буде. Отак. Це я його довбав чотири роки, шоб він туди поїхав, він все впирався, все хвалився шо вернеться через місяць та буде знову байдики бити. Воля велика сила. Молодець.

Фейсбук не можу більше листати, в друзях тільки дві тітки, так вони зробили з стрічки однокласники, де вони його находять, тепер один пост від Чистого про убунту, а остальне від тіток про якісь жіночі трагедіі з малюнками на тарілках, це неможливо бачити. Ну шо ж, сам добавив у друзі. Поки була одна тітка, то якось ше пропускав, а тепер їх дві, вони помирилися, і тепер вони банда... ) Мовчу, мовчу.

Єм, дибр, спати. Легкості.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Alex Krivolutsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:29 pm
Powered by Dreamwidth Studios