Дибр

Jul. 13th, 2017 10:27 pm
[personal profile] dsfhjkl
6 52

Пошкандибав у офіс, там до 12, з хлопцями всякі проблеми розбирали потроху. Додому, там тільки почав розгрібати з Валерієм нове завдання, він скинув скайп, каже пізніше побалакаємо. Мовчить. Заїхав С. Поїхали до майстерні де підсилювачі лагодять, там видрали один блок, потім поїхали ше раз, видрали ше один, бо перший раз не той взяли. Від офіса О. підвезла додому. Взяла собі кицьку і нікуди не їде в відпустку бо кицьку нема на кого залишить. Так що перед тим як домашню тварину поселить дома, треба знайти товариша який зможе приглядати за звіром.

Гітара, пальці облазять та болять, обіцяли шо загрубіє та не буде, хе.
Дибр, спати. Влаштованості. Чогось пишу багато слів які починаються на літеру в.

Date: 2017-07-13 04:33 pm (UTC)
juan_gandhi: (Default)
From: [personal profile] juan_gandhi
Уважаю таких людей, как О.

Profile

Alex Krivolutsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 08:49 pm
Powered by Dreamwidth Studios